Om kyrkorglar i Örnsköldsviks kontrakt.

En orgel är inte bara psalmspel och musik vid begravningar och vigslar, vilka är de vanligaste situationerna då gemene man möter orgeln. Vi ställde oss frågan hur vi ska förmedla allt det övriga som den mångfasetterade orgeln och orgelmusiken också är. Det finns många olika ingångar till hur man kan intressera sig för orgeln så svaret är via flera olika slags berättelser. Därför startade vi hösten 2014 projektet “19 orglar – 19 berättelser” som en öppen studiecirkel där vi under projektets gång besökte 14 kyrkor och spelade på och berättade om orglarna i kyrkan. Men inte bara den aktuella kyrkans orgelhistoria. Vi försökte också förmedla grundläggande kunskap och visa på hur en orgel fungerar, berätta om orgelbyggnation i olika traditioner och berätta om de tonsättare och den musik vi spelade. En viktig del av besöket var också att bjuda upp församlingen på läktaren, öppna orgelhuset och visa hur orgeln ser ut och fungerar i praktiken. Gensvaret blev bra, inte minst i de små kyrkorna i glesbygdsförsamlingarna där man mycket sällan får uppleva sin orgel i helfigur och ges möjlighet att titta närmare på den. Redan från början visste vi att en viktig länk för att förmedla kunskap om dessa orglar var filmer på internet via Youtube och sociala medier. Där finns det redan en stor mängd av filmer om orglar så det är en etablerad kanal att nå ut till människor i alla generationer. Vi planerade därför en fortsättning där vi skulle göra bra ljud och bild inspelningar på orglarna. Men vi ville även göra en skrift där vi kunde sammanfatta det vi lärt oss om orglarna och ge mer fakta och kunskap än det vi skulle kunna göra på film. Berättelser om orglarna ur olika infallsvinklar via olika medier.

19 orglar – 19 berättelser! Orgelfilmer från 14 kyrkor!

Vi har spelat in 18 av orglarna på bild och ljud där vi kort berättar och kyrkan och orgeln och spelar ett utvalt stycke på orglarna. Johannes Oscarsson på Oproduktion i Umeå har spelat in ljud och bild och även klippt och redigerat filmerna.

Örnsköldsviks kyrka:

Grundsunda kyrka

Arnäs kyrka

Gideå kyrka

Trehörningsjö kyrka

Björna kyrka

Mo kyrka

Själevads kyrka

Gullängets kyrka

Nätra kyrka

Sidensjö kyrka

Skorpeds kyrka

Anundsjö kyrka

Solbergs kyrka

19 orglar – 19 berättelser. Skriften!

Den andra delen av vårat projekt är denna 50-sidiga skrift som är skriven av Sven Edsfors. I den berättar han om orglarna på ett lite mer utförligt sätt och ur olika infallsvinklar. Med skriften följer en cd-skiva där åtta lokala kyrkomusiker spelar på 18 av orglarna. (Samma inspelningar som i Youtube-filmerna). Skriften är upplagd som en vägvisare till orglarna i Örnsköldsviks kontrakt, vilket även motsvarar Örnsköldsviks kommuns gränser. Både praktiskt då vi reser från Grundsunda i nordöst, via ett pastorat i sänder utan att korsa våra spår, till Solberg längst uppe i nordväst. Men även kunskapsmässigt då vi portionerat ut orgelkännedom längst vägen i de olika artiklarna. Varje orgel har en egen artikel som berättar om den och en disposition som specificerar hur den är uppbyggd. En ordlista i början av skriften  kompletterar med att förklara de vanligaste termerna som används i artiklar och dispositioner.

Pris för medlem i Vox Humana 150 kr
Pris för icke medlem: 200 kr
Portotillägg: 40 kr

Beställer och betalar gör du enklast genom att Swisha till nummer 123 413 89 39. Skriv noga ditt namn och adress.
Vill du att vi skickar skriften hem till dig med post betalar du även portotillägget och anger din adress.

Vill du att vi fakturerar till dig, skriv till orgelklubbenvoxhumana@gmail.com och skriv hur många ex du vill ha och till vilken adress vi ska sända skriften och fakturan.

Om du inte redan är medlem i Orgelklubben Vox Humana så är det nu ett bra tillfälle att bli det! Årsavgiften är 100 kr och du gör inbetalningen till samma nummer som ovan.